Volume 2, Number 11, November 2022

Table of Contents

Published: Nov 8, 2022

Gavharoy Isroiljon kizi, Mukhtorova Zilola
Gavharoy Isroiljon kizi, Rahmatullayeva Shaxnoza
Inomidinova Dildorxon Ikramovna
Khudaikulova Dilbarkhan Zokirovna, Ne'matjonova
Rajabova Ma’rifat Bakoevna
Amonova Zilola Kodirovna
Khudayarova Muhabbat Tazhimuratovna, Muratova Gulbakhar Chorievna
Ismailova Salomat
Bahrom Razzakov
Boymirzaeva Zarina Usmanovna
Kamoliddin Khudjayev
Ergasheva Umriniso Komilovna
Mamatova Gulhayo Komiljon’s
Raxmanova Muxayyo
Zohidova Muhayyo Komiljon’s, Habibullayeva Dilnoza Toxirjon’s
Askarova Dilorom Kurbanovna
Kadirova D. S.
Zarina Abduazimova Amirovna
Hayitov Hamza Ahmadovich, Temirova Muqaddas Azamatovna
Murtazoyeva Zarnigor
Genjabay Kutlimurotovich Utepbergenov
Nasrullayeva Nafisa Zafarovna, Tkachyova Anastasiya Aleksandrovna
Akramova Takhmina
Pulatshoh Ramazonovich Bobokalonov
Karimova Guzal Ikhtiyorovna
Pulatshoh Ramazonovich Bobokalonov
Bobokalonov Po’lotshoh Ramazonovich
Tilovboev Muhammad
Tashpulatov F. A.
Khamraeva Zuhra Bahadirovna
Dadaboyeva Guzal Akbarjonovna
Rajabova Zarafshon Davronovna
Siddikova Nasiba Narzullayevna
Shahribonu Sirojiddinova
Abduvakhabova Umida