Volume 3, Number 1, January 2023

Table of Contents

Published: Jan 5, 2023

Yuldashova Nilufar Ergashevna,, Mavlanova Nargiza Turayevna
Davronova Asila Yusuf qizi
Smaylova G. Yu., Bekmuratov T. U.
Абдулахатов А. Р
Uralova Oysuluv Poyan kizi
Daniyorova Yorqinoy, Shavkieva Maftuna
Valijonov Hamid Olimjonovich
Odilov Otabek Norboevich
Gulrukh Joraboyeva, Dilnoza Asrayeva
Gafforova Iroda Zayniddin qizi
Olimova Guli Olimovna, Latipov Aziz Akbaraliyevich
Jamolova Tursunoy Ma'murjonovna, Samandarov Rustam Dusyorovich
Kdirbaeva Gulzira Kurbanbaevna
Utepbergenova
Gapporov Zayniddin