Volume 2, Number 8, August 2022

Table of Contents

Published: Aug 4, 2022

Daminov Navruz Kudratovich
Muqimova Gulnara Rashidovna
Tillaboeva Muazzam Baxtiyorovna
Arabjonov Shokirjon Shavkatovich, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug‘bek o‘g‘li, Muxtorova Xusnida Abdug‘porovna
Aniekan Nyarks
Ibragimova Muqaddas Abdullaevna
Rashad Faleh Ali Alhasan, Hisham B Dzakiria, Hariharan a/l N. Krishnasamy
R. K. Narayan, Dr. Neeta Pandey
Jamalova Nafisa O'tkirovna